Lidmaatschap

Om lid te worden van Sc The Pioneers moet je je aanmelden bij de ledenadministratie. Dat kan je via je trainer doen, maar beter is het om het lidmaatschapsformulier in te vullen. Het formulier vind je als bijlage op deze pagina. Na het invullen stuur je dit op aan de ledenadministratie.
Het lidmaatschap geldt per kalenderjaar en wordt per jaar stilzwijgend verlengd.

Lidmaatschap formulier

Download hier uw lidmaatschap formulier

Algemene Contributie Bepalingen 2021

CategorieContributie
Honkbal Pupillen€ 145,00
Honkbal Aspiranten€ 175,00
Honkbal Junioren€ 205,00
Honkbal Senioren€ 225,00
Softbal Recreanten€ 180,00
Ondersteunend Lidmaatschap (incl. KNBSB)€ 55,00
Ondersteunend Lidmaatschap (excl. KNBSB)€ 38,00
Donateur€ 50,00

Voor thuiswonende jeugdleden uit één gezin geldt voor ieder tweede en volgende gezinslid 15% korting op het contributiebedrag..

Het contributiejaar loopt van 1 januari t/m 31 december. Indien het lidmaatschap gedurende het jaar ingaat, is contributie naar rato (maandbasis) verschuldigd. Hierbij geldt de maand van aanmelding als eerste maand van facturering.

In overleg met de penningmeester is het mogelijk de contributie in termijnen te betalen.

Opzegging van het lidmaatschap dient schriftelijk te geschieden bij de ledenadministratie. Opzeggingen moeten vóór 31 december van het lopende jaar binnen zijn. In geval van opzegging op of na deze datum is over het daarop volgende jaar contributie verschuldigd.

Teruggave van contributie is niet mogelijk.

Formulier afgeven aan de trainer / coach of opsturen naar:
Ledenadministratie Pioneers
Grasbeemd 3
9403 MH Assen

Voor vragen of opmerkingen kun je contact opnemen met de ledenadministratie:
Egbert Spruijt
Telefoon: (0592) 374170
E-mail: ledenadministratie@thepioneers.nl